Zapraszamy do Biblioteki Centralnej w soboty w godz. od 9:00 do 13:00 w roku 2022 r. według ustalonego harmonogramu:
29.01.                                                         11.06.   25.06.
26.02.                                                         24.09.
12.03.  26.03.                                             8.10.    29.10.
30.04.                                                         26.11.
28.05.                                                         31.12.