Istniejemy po to, aby budzić i zaspokajać potrzeby edukacyjne poprzez bogate zbiory
książkowe i multimedialne oraz inne działania umożliwiające zdobywanie wiedzy
i samorealizację. Poprzez czerpanie z zasobów lokalnej tradycji
i kultury służymy rozwojowi społeczności, stwarzamy warunki
do integracji i współpracy.