Poniedziałek

14.00 – 18.00

Wtorek

14.00 – 18.00

Środa

  9.00 – 13.00

Czwartek

  9.00 - 13.00

(z wyjątkiem pierwszego roboczego czwartku każdego miesiąca)

Piątek

14.00 – 18.00