Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych  technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 komputery, 3 laptopy, 1 skaner A3, 2 drukarki, 1 projektor multimedialny. Koszt ogółem zadania wynosił 27690 zł, z tego 23530 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

IK logo 2017